Inför USA-resan

NYHET! E-pass obligatoriskt till/via USA från 01APR2016 Från och med 01APR16 måste alla passagerare inneha ett e-pass vid resa till eller via USA enligt Visa Waiver Program (VWP) samt inneha en godkänd ESTA-ansökan. Ett e-pass, som har en särskild symbol på passets framsida, är en säkrare typ av pass med ett inbäddat elektroniskt chip. E-passet utfärdas av behörig myndighet och måste uppfylla internationella normer för säkerställande och lagring av information om innehavaren. Passen kommer att kontrolleras manuellt på flygplatsen.

USA har efter terroristattackerna den 11 september 2001 i olika omgångar skärpt reglerna för resor till och från USA. Från och med den 31 oktober 2009 gäller följande vid resa till, från eller via USA:

ESTA
Gäller alla resenärer som vill resa in i USA.
Resenärens eget ansvar.
För medborgare i länder som omfattas av det amerikanska Visa Waiver Programme (bl.a. Sverige) ska registrering ske senast 72 timmar före avresa.
ESTA-registrering gäller i två år, dock aldrig längre än den tid passet är giltigt.
Registrering sker på den officiella ESTA-sajten.
Vid avslagen ansökan kan resenären istället ansöka om visum.

SECURE FLIGHT
Gäller alla resenärer som flyger till, från eller via en amerikansk flygplats.
Uppgifter ska samlas in och vidarebefordras till amerikanska myndigheter.
Registrering ska ske senast 72 timmar före avresa eller vid tidpunkten för reservationen.
De uppgifter som ska registreras är:
Resenärens namn, som ska överensstämma med namnet i passet
Kön
Födelsedatum
”Redress number” (ej obligatoriskt) Ett ”redress number” är ett nummer som kan tilldelas en person för att undvika att denne förväxlas med en terroristmisstänkt person, som råkar ha samma eller ett liknande namn.
Ovanstående uppgifter är de enda uppgifter som enligt Secure flight-reglerna behöver registreras vid bokningen. Flera medlemmar har till SRF vidarebefordrat information som flygbolagen har skickat ut. Tyvärr verkar inte flygbolagen ha satt sig in i de nya reglerna ordentligt, varför informationen från olika flygbolag skiljer sig åt. Vissa flygbolag har angett att passnummer och personnummer ska registreras, vilket alltså inte krävs enligt Secure flight-reglerna.
Formellt är det flygbolagets ansvar att ovanstående uppgifter samlas in. 

APIS
Gäller alla resenärer som reser till och från USA.
Flygbolagen måste i förväg, senast 15 minuter före avresa, vidarebefordra informationen till amerikanska myndigheter. Informationen överförs elektroniskt via APIS, Advance Passenger Information System.
Följande uppgifter framgår av passet:
För- och efternamn
Födelsedatum
Kön
Nationalitet
Passnummer
Land där passet utfärdats
Datum då passet utfärdades
Utöver de uppgifter som framgår av passet ska följande information om passagerana lämnas av flygbolaget:
Bostadsland
Green Card-information och för dem som avser att resa in i USA:
Första adress i USA efter ankomst till landet*
Gatuadress
Gatunummer
Stad
Stat
Postnummer/Zip code
Om resan fortsätter direkt med kryssningsfartyg ska uppgift lämnas om fartygets namn och den hamn varifrån kryssningen utgår. Om resan fortsätter med hyrbil, ska biluthyrarens fullständiga adress uppges.
Det är flygbolaget som ansvarar för att uppgifterna samlas in och vidarebefordras.

*avser dock inte amerikanska medborgare, dem som har permanent amerikanskt uppehållstillstånd eller passagerare som reser vidare till annat land via amerikanska flygplatser

ÖVRIGT
Observera att detta inte är en fullständig förteckning över vad som gäller vid resa till eller från USA, utan ska ses som en påminnelse om vissa viktiga frågor som resenären måste tänka på.

Alla som reser till USA måste ha maskinläsbart pass.
Passet måste vara giltigt minst sex månader efter avslutad resa.
Namnet på biljetten och i andra färdhandlingar måste alltid vara identiskt med den maskinläsbara delen av passet.
Nordiska medborgare kan stanna till sista giltighetsdagen på passet.

EXTERNA LÄNKAR
Här har vi samlat länkar där du kan hitta mer information om reglerna för resor till och från USA. Länkarna leder till amerikanska myndigheters hemsidor. SRF tar inget ansvar för dessa hemsidor eller innehåller därpå.

Amerikanska ambassaden i Stockholm
Här kan du hitta mer information om ESTA.
På Transportation Security Administration:s hemsida. kan du hitta information om Secure flight.
På US Customs and border protection:s hemsida finns mer information om APIS.

SRF 2009-10-28 (rev 2009-12-14)

© 2019 Odenresor. All rights reserved.

Kontakta mig

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort vi kan,
vanligtvis inom 24 timmar.

  • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
  • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
  • Efternamn/Förnamn, Födelsedatum (för barn upp till 15år)